Categories

10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK TKEH(18 – 27 ตุลาคม 2561)*

10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK TKEH(18 – 27 ตุลาคม 2561)*

10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

เวนิส – บารี (อิตาลี) – มิโครนอส – ฮีราคลีออน (เกาะครีต) – คอร์ฟู (กรีซ)

ดูบลอฟนิค (โครเอเชีย) – เวนิส

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿79,900

25 รายการในร้านค้า

กำหนดการเดินทาง 10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

18 – 27 ตุลาคม 2561                                           79,900-

 

วันแรก            กรุงเทพมหานครฯ 

18.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.         ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า


วันที่สอง         อิสตันบูล – เวนิส

03.55 น.         เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น TK 1867 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย

06.50 น.         ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

08.25 น.         เดินทางถึงเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิ่งเข้าถึงได้ นำท่านชมเมืองเวนิส เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก  เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด  โดดเด่นด้วยบ้านเรือนริมน้ำและเรือกอนโดลาอันน่าหลงใหล เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) นำท่านชมเมืองเวนิซ​ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน นำท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี รอบๆจัตุรัสมีอาคารที่สำคัญสองแห่งคือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผ่านชม วังดูคาเล (Palazzo Ducale) หรือ วังดอจ (Doge Palace) อันเป็นที่ประทับของผู้ปกครองเวนิส ซึ่งเรียกว่า ดอจ ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการตกแต่งและก่อสร้างเพิ่มเติมหลายครั้ง รูปโฉมด้านนอกในปัจจุบันเป็นผลงานจากศตวรรษที่ 19 ในศิลปะแบบโกธิค ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพูจากเมืองเวโรนา ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย แบ่งเป็นห้องต่างๆ มากมาย ประดับด้วยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลายราย จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (Saint Mark’s Basilica) โบสถ์สมัย ไบเซนไทน์ ที่ประดับประดาทั้งภายนอกและภายในด้วยรูปปั้นชดช้อย โมเสคและทองคำ รวมถึงศิลปะการออกแบบอันโดดเด่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความมั่งคั่งของเวนิส และได้รับการขนานนามว่า มหาวิหารทองคำ อิสระให้ท่านถ่ายภาพรอบๆจัตุรัสและริมฝั่งน้ำ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย         อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก หรือสินค้าแบรนด์เนมซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย เช่น HERMES, GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย

15.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเวนิส (Venice) เพื่อเชคอินขึ้นเรือ MSC MUSICA

18.00 น.         เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ


วันที่สาม        เมืองบารี 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ หรือ อาลาคาท ภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม

Sport and Activities   : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness     : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

13.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองบารี (ประเทศอิตาลี) เมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า“แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี  เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เนื่องด้วยเซนต์นิโคลัสมาจาริกแสวงบุญที่เมืองนี้  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกทำลายด้วยระเบิดไดนามิก  และได้ทำการบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นบ้านเรือนที่ทันสมัยอยู่เป็นจำนวนมาก  แต่ยังคงสามารถเห็นซากความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว้ นำท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการประจำเมือง (Fortress) ขนาดใหญ่ของเมืองบารีที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเข้ายึดครองจากการล่าอาณานิคมในสมัยก่อน จากนั้นนำท่านชมวิหารซานนิโคลัส (Basilica di San Nicola) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเซนต์นิโคลัส  ผู้อุปถัมภ์ของเมืองซึ่งเป็นผู้ที่นำความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน (Walking street) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรือนและ สถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองบารี ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซื้อของฝากหรือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย

17.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบารี

18.00 น.        เรือออกเดินทางจาก  ท่าเรือบารี มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือมิโครนอส ประเทศกรีซ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือต่างๆมากมาย


วันที่สี่             At Sea

เช้า        รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ หรือ อาลาคาท ภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม

Sport and Activities  : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness     : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือต่างๆมากมาย


วันที่ห้า           เกาะมิโคนอส

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ หรือ อาลาคาท ภายในเรือ

09.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมิโครนอส

                         นำท่านชม มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสัน อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                  นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ที่เรียกได้ว่า เกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงาม นำท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลเอเจี้ยนที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  มหัศจรรย์กับ WINDMILLS หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกว่า KATO MYLOI  ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี  **เกาะมิโคนอส นั้นครบเครื่องด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค่ำคืนผับ, บาร์ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ**** อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชื่นชมความงามบนเกาะมิโคนอส

18.00 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือต่างๆมากมาย

22.00 น.        เรือเดินทางออกจากท่าเรือซานโตรินี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือฮีราคลีออน แห่งหมู่เกาะครีต


วันที่หก          ฮีราคลีออน (หมู่เกาะครีต)

เช้า         รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ หรือ อาลาคาท ภายในเรือ

08.00 น.         เรือจอดเทียบที่ ณ ท่าเทียบเรือ ฮีราคลีออน

           นำท่านเที่ยวชมเมืองฮีราคลีออน (Heraklion) เมืองหลวงของเกาะครีตที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 4 ของประเทศ เป็นเมืองที่คึกคักมาก เต็มไปด้วยร้านค้าเรียงรายเต็มสองข้างทาง มีตั้งแต่สินค้าแบรนด์ดังๆ ไปจนสินค้าพื้นเมือง ร้านกาแฟ และสถานบันเทิงยามค่ำคืน สำหรับเกาะครีต เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกรีซ และเป็นหนึ่งใน 5 เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วย มีพื้นกว้างขวางเหลือเฟือมากๆ มีวิวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม ชายหาดเงียบสงบและสะอาด มีหมู่บ้านสวยๆ และภูเขาสูงชันอันอุดมสมบูรณ์ที่เรียงรายไปด้วยต้นมะกอก พืช ผลไม้ และดอกไม้ที่มีเฉพาะเกาะแห่งนี้ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพร น้ำผึ้ง น้ำมันมะกอก ชีสเพื่อสุขภาพ และไวน์ นอกจากนี้ยังมีร่องรอยทางโบราณคดี และอารยธรรมที่ยอดเยี่ยมที่มีมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์อยู่มากมาย นับเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของกรีก มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกรีซในปัจจุบัน ถือเป็นสวรรค์ของนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ นำท่านถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโบราณ Knossos, พิพิธภัณฑ์โบราณคดี, ปราสาทยุคไบเซนไทน์, หมู่บ้านเก่า, ป้อมปราการโบราณ, กำแพงเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่นี่มานานกว่า 400 ปี 

12.30 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.00 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือฮีราคลีออน สู่ท่าเทียบเรือคอร์ฟู

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ


วันที่เจ็ด         คอร์ฟู (กรีซ)

เช้า         รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม

Sport and Activities                 : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness     : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

13.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “เกาะมรกต” เนื่องด้วยความเขียวชอุ่มและสวยงามในตัวมันเอง อันเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่สวยงามหาใดเปรียบ นำท่านเดินทางเข้าสู่เขต Paleokastritsa สู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเก่าและทะเลไอโอเนี่ยน กับอ่าวต่างๆ อันเป็นที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่านหมู่บ้านเล็กๆหลากสีสัน นำท่านชมโบสถ์ Vlacheraina monastery โบสถ์เล็กๆ ตั้งอยู่กลางเกาะขนาดเล็กยื่นออกไปในทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรือจากเดินไปยังโบสถ์กลางทะเล จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนเกาะคอร์ฟู (Corfu) โดยมีพื้นที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซ เมืองเก่าคอร์ฟู ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี 2007 นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้อม Palaio Frourio ซึ่งมีความเก่าแก่ แม้ว่าบางส่วนจะถูกกัดเซาะจากน้ำและลมทะเลไปบ้างแล้วก็ตาม ตัวป้อมได้รับการบูรณะมาเป็นอย่างดี ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมหลายอย่าง เช่น งานคอนเสิร์ต และอื่นๆ นำท่านชมอาคารบ้านเรือนแบบนีโอคลาสสิคในเมืองเก่า ส่วนหนึ่งสร้างขึ้นจากยุคเวนิส อีกส่วนหนึ่งเป็นการก่อสร้างยุคหลัง

18.30 น.         นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือคอร์ฟู

19.30 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเรือคอร์ฟู เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดูบลอฟนิค ประเทศโครเอเชีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ


วันที่แปด        ดูบรอฟนิค (ประเทศโครเอเชีย)

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย พรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า มีฉายาว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเล  เอเดรียติก” เป็นเมืองที่สวยงามอันดับต้นๆของโลก แต่ถูกทำลายเสียหายไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ปี ค.ศ. 1995 ยูเนสโกและสหภาพยุโรปได้ร่วมบูรณะซ่อมแซมเมืองขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งทะเลเอเดรียติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อน นำท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน้ำพุ Onofrio ซึ่งตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผู้สร้างน้ำพุแห่งนี้ นำท่านเข้าชม The Cathedral หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองเก่าที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสำนักงานส่วนราชการ นำท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

12.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือดูบรอฟนิค

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

13.30 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเวนิส ประเทศอิตาลี

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ        ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ


วันที่เก้า          เวนิส

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.30 น.         เรือจอดเทียบท่า ณ เทียบเรือเวนิส

นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พร้อมทำการเชคเอาท์จากเรือ

นำท่านสู่ เวนิสช้อปปิ้งเอาท์เลต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอื่นๆอีกมากมาย

***เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

17.00 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินเวนิส (VCE) เพื่อเช็คอิน และดำเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน

20.25 น.         ออกเดินทางจากสนามบินเวนิส สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1870 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

23.55 น.         เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่สิบ          กรุงเทพมหานคร

01.25 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า

14.50 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

*****10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK*****

อัตราค่าบริการ โปรแกรม 10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

ราคาทัวร์ 79,900 บาท :  18 – 27 ตุลาคม 2561

อัตราค่าบริการ 

ตุลาคม 2560

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) หรือ พักด้วยกัน 3 ท่าน ท่านละ

79,900

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีหน้าต่าง (Ocean View ) ท่านละ

6,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE)     

30,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  

75,900

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

29,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

85,000 – 110,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) – หักค่าตั๋วเครื่องบินคืน (BKK-IST-VCE-IST-BKK)

22,000

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

ไม่รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2561) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ   10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่ แบบ Inside Cabin)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวมถึง  10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประมาณ 2,800 – 3,000 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 20 ยูโร) ประมาณ 800 บาท จะทำการเรียกเก็บจากยอดเต็มในอินวอยซ์
 • ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ 10 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 70 ยูโร) ซึ่งทางเรือเรียกเก็บในครุยส์การ์ด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


การชำระเงิน        งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 50,000 บาท

                       งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก   10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK 

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :  10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน  10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

โรงแรมและห้อง  10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน  10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )


 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
 7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

-          เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

-          เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

-          เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

-          กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน

-          ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)

8.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)

โดย ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง

-          กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ

-          กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า

-          กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

-          กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

-          กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

-          กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

-          กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 

9.หลักฐานการเงิน (สำคัญมาก เพราะสถานฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)

9.1  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร                                (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**

-          เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้   

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จำนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2556  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

*****10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA)-TK*****